Utsatte sak om husleie. Vil sikre at ingen må søke sosialhjelp

foto