Andresen-familien og Witzøe-familien går sammen om landbasert business

Johan H Andresen (bildet), Gustav Witzøe og Refsnes-familien skyter penger inn i landbasert lakseoppdrett. Foto: Mikaela Berg