Det nye kjøpesenteret reiser seg. Nå vet senterledelsen mer om åpningsdatoen