Pensjonisten Bertel går inn som ny sokneprest

foto