– Hvis kommunen skal kritiseres, skal det være med rette og ikke med urette