Sistranda skole åpnet i torsdagoffisielt etter at renoveringsarbeidet er ferdig.

Dagen ble markert medoverekkelse av en symbolsk nøkkel til skolen.

- Først ble nøkkelen levertfra teknisk sjef Andreas Kvingedal til ordfører Berit Flåmo, som igjen leverteden til rådmann, som til slutt leverte den til meg som rektor, forteller SisselSkoran, rektor ved Sistranda videregående skole.

- Vi har gledet oss lengetil denne dagen, at skolen er ferdig renovert og at den er vår. Det er en godfølelse og god stemming på skolen nå, sier Skoran.

Under åpningen var det ogsåkulturelle innslag fra kulturskolens lærer og elever, samt korsang av eleverfra 1-4. trinn.

Resten av dagen var detåpen skole, der elever og andre besøkende blant annet fikk servert mat ikantina og kunne gå rundt og beundre skolen.