Svein Jarle Midtøy er kjent i øyregionen fra prosjektet «Sammen om framtida» og i det siste fra samarbeidsprosjektet i orkdalsregionen (SIO) hvor han som prosjektleder jobbet med å implementere helsereformen i 12 kommuner.

- I Svein Jarle Midtøy har vi ikke bare funnet en senterutvikler, men også en dyktig næringsutvikler. Sågar kanskje også en sentrumsutvikler. På den måten har vi kanskje "slått tre fluer i en smekk", mener Frøya-rådmann Ole Henrik Fjørstad.

Midtøy har nå sagt ja til stillingen som senterutvikler/ prosjektdirektør for Frøya kultur- og kompetansesenter. Stillingen er midlertidig og løper fram til 31.12.13 da senteret etter planen skal stå ferdig.

I en pressemelding på Frøya kommunes nettside presenterer Midtøy seg selv:  «Født i bergen i 1966. Samboer med Sissel og har en nydelig bukett barn sammen.  Liker båt og hytteliv. Har hytte på Agdenes. Har tidligere hatt hytte i Dolmsundet. Har gjennom jobb og privat vært masse på Frøya. Sula, Mausundvær og Bogøyvær er besøkt over og under havoverflaten (har dykkersertifikat). Lykken er å vandre i fjæra og se alt det spennende som finnes under havoverflaten. Finner Frøya som sted spennende og innbyggerne driftige».

Videre står det at  han opplever selv at han har godt nettverk på Frøya og i andre tilstøttende kommuner.

Midtøy er utdannet økonom fra BI og har hatt daglig leder stillinger innen næringsmiddelindustri, næringsutvikling, bedriftsutvikling og kjøpesenter. Arbeidet i SINTEF som profesjonell prosjektleder før han etablerte eget selskap (Midtøy prosjektledelse og rådgivning) og tok på seg oppdraget på vegne av 12 kommuner i Orkdalsregionen, inkludert Frøya.

Han sier det nye prosjektet han skal lede på Frøya «oppleves som svært spennende, der samarbeidet mellom privat næringsliv, det offentlige og forsknings- og utviklingsmiljøer spesielt utmerker seg".