Hendelsen i Roan skjedde trolig i løpet av lørdag til søndag 26 - 27.november da stormen "Berit" herjet som verst på Trøndelagskysten. Både fra Marine Harvest og Salmar-anlegg i Roan ble det meldt om mulig rømming.

Hos Salmar ble det oppdaget en loddrett flenge i bunnen av nota.

I denne noten stod det 345.000 fisk på ca. 320 gram.

Nota ble snarlig reparert, men nytt uvær gjorde det vanskelig å foreta ytterligere inspeksjonen, men det ble satt gjenfangstgarn i området, uten at det ble tatt oppdrettslaks i disse. Etter krav fra Fiskeridirektoratet ble det gjennomført automatisk telling av fisk i nota ved bruk av brønnbåt, torsdag 8. desember. Indikasjonene etter grovtelling av beholdningen er at det har rømt  ca 60 000 laks fra den skadde nota.

Beklager på det sterkeste

I en pressemelding skriver Salmar at de på det sterkeste beklager at en på ny har hatt rømming fra et av sine anlegg. Årsaksforholdet til episoden i Roan er det for tidlig å konkludere på.

- Det er overhodet ikke akseptabelt, særlig etter den store rømmingen på Hitra tidligere i år. Anleggene er sertifisert for både storm og orkan, men vi blir nødt til å gå igjennom alle tekniske løsninger i våre anlegg. Det blir selvsagt ressurskrevende, men er nødvendig sier administrerende direktør Yngve Myhre.

Tror den rømte fisken dør

«Oppdrettslaks på ca. 3-400 gram har svært liten overlevelsesevne i vill tilstand denne tiden på året. Forskning viser at mellom 0-6 % av oppdrettslaks som rømmer finner veien tilbake til elvene etter å ha gått ut i havet», skriver Salmar i pressemeldingen.

Basert på resultatet av gjenfangst så langt (ingen laks tatt på garn) er det avklart med Fiskeridirektoratet at det ikke skal settes ut nye garn ved lokaliteten.

- Vi må etter dette fortsette, og intensivere, arbeidet med utstyrsleverandører og kompetansemiljø for å minimere muligheten for denne type hendelser i våre oppdrettsanlegg sier oppdrettsjef Bjørn Larsen.