429 personer hadde signert oppropet da den elektroniske underskriftskampanjen ble stengt.

- Den ble avsluttet ved en feil. Men nå er ny liste oppe på nett. De som skrev under på den første, skal selvsagt ikke skrive under på nytt, sier Hans Anton Grønskag i Nei til vindkraftverk på Frøya.

Uten at Grønskag har oversikt over hvor mange som har skrevet under på de vanlige underskriftslistene som nå sendes rundt i grendene, synes det klart at minst 500 allerde har skrevet under på oppropet, som krever ny folkeavstemming om vindkraft.

- Vi har forlengst passert det antallet med fastboende, som kreves for at vi kan be politikerne ta opp saken. Men vi ønsker jo også å gjøre noe ut av at det er så mange hyttefolk som har skrevet under. Frøyapolitikerne må jo bry seg om hva de mener, også. Det er også mange utflyttede ungdommer som har engasjert seg. Ungdommer som vil vite hva de eventuelt skal flytte tilbake til, sier Hans Anton Grønskag.

Kampanjen kommer til å gå ut oktober. Listene skal gjennomgås og sorteres, før man tar henvendelsen til lokalpolitikerne i Frøya.