- Det er flere som har meldt sin interesse for bilder og gjenstander, fordi det har en personlig betydning for dem. Men vi kan ikke bare dele ut. Det kan jo være flere som har interesse for det samme. Derfor ble det mest riktig at folk kan skrive seg på, og så kan ting selges til høystbydende, sa Sigbjørn Larsen i Triangel Sameie til lokalavisa fredag.

Og i løpet av lørdagen har Larsen hatt det travelt i det nedlagte bedehuset ved Nabeita.

- Så å si alt er solgt ut, forteller Larsen til Hitra-Frøya lørdag ettermiddag.

Tomta blir parkeringsplass

Bedehus-foreningen er lagt ned, og nå er tomta solgt til Frøya kommune. Nabeita skole skal bygges ut til oppvekstsenter med barnehage, og bedehustomta blir en del av den nye parkeringsplassen.

I avtalen med kommunen må bedehuset være flyttet eller revet innen tre år. Sigbjørn Larsen vet ikke hva som kommer til å skje med huset. Den gamle delen er i tre, og kan flyttes. Men tilbygget i mur må rives.

Jesus-bildet

Første skritt er nå tatt ved å selge ut inventaret. Og i tillegg til kopper, stoler og bord, var det også en del ting som mest av alt har verdi for de som har vært tilknyttet  bedehusmiljøet på Hammarvika/Flatval. Det mest spesielle salgsobjektet var kanskje altertavlen - Jesus-bildet som er malt av presten Jondal.

Men også prekestolen, som en sløydlærer ved Nabeita laget for huset, og bilder blant annet av veteraner fra den tidligere bedehustida, var til salgs. Det samme gjelder det gamle pumpeorgelet, som ble brukt ved alle tilstelninger.

- Alle bildene er nå solgt, bortsett fra bildet av gamle prost Rein, forteller Larsen.

Nattverdsbildet
Pumpeorgelet
Gamle menn på veggen.