På landsbasis skal cirka 1,4 milliarder kroner fordeles. 80 millioner av dette går til kunder i Sør-Trøndelag. 1,4 millioner går til Hitra, mens frøyværingene mottar til sammen 2,2 millioner kroner.

- 2011 var et godt år for Gjensidige, og dette kommer kundene til gode, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad. Kundeutbytte er en fordel man oppnår som skadeforsikringskunde i Gjensidige, det eneste store forsikringsselskapet som deler overskuddet med kundene.

Dette er fjerde gang kundeutbytte deles ut, og samlet utbetaling nærmer seg nå 5 milliarder kroner. Kundene vil få flere praktiske opplysninger om utbytte i løpet av juni.

Gjensidige Forsikring ASA betaler i år et utbytte på 2.275 millioner kroner til sine aksjeeiere. Den største aksjeeieren er Gjensidigestiftelsen, som mottar cirka 1,4 milliarder kroner i aksjeutbytte. Stiftelsen videreformidler dette beløpet som kundeutbytte til Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge.

Gjensidigestiftelsen har tre formål: Forvalte eierskapet i Gjensidige Forsikring ASA, videreformidle kundeutbytte og dele ut midler til samfunnsnyttige formål. I fjor ble nærmere 450 prosjekter tildelt støtte fra Gjensidigestiftelsen til en samlet verdi av 140 millioner kroner.