Frøyas nye trafikkråd la før jul en strategi på hvordan de skal få til bedre samferdselsløsninger for øyrekka. Blant annet bestemte de seg for å jobbe mye mer offensivt overfor fylkeskommunen, og komme med tidligere innspill når rutene skal legges. Nå har denne strategien forhåpentligvis lyktes.

For i dag legges fylkesrådmannens forslag til ruteanbud fra 2014, for blant annet øyrekka frem for fylkesutvalget. Det inneholder forslag om at det fremdeles skal være en tobåtsløsning, men med en helårs hurtiggående katamaranferge med plass til seks biler. I sommersesongen utvides kapasiteten med en konvensjonell ferge i tillegg. Dyrøya blir felles anløpssted for begge båtene.

- Stor betydning for øyrekka

- Innstillingen til fylkesrådmannen er fryktelig positiv, og har stor betydning for øyrekka hvis det vedtas av fylkesutvalget. Kommunestyret har tidligere gjort vedtak på at Dyrøya skal være knutepunkt, men vedtaket sier også at slik at det ikke skal gå på bekostning av nordværa. AtB har tatt utgangspunkt i dette vedtaket, og innstilte på én båt med kombiløsning, med Dyrøya som knutepunkt. Men trafikkrådet har hatt flere møter og lagt frem synspunkter fra folket i nordværa om at det vil svekke rutetilbudet deres. Men dialogen med fylkesrådmannen har vært kjempepositiv, og de hører helt klart på folktes røst. Nå er jeg bare spent på om fylkesutvalget går inn for innstillingen, sier Flåmo.

Dagpendler-tilbud på opsjon

Forslaget til innstilling går også ut på at bilferga skal ha plass til minimum 18 personbiler, at hurtigbåten skal ha plass til minimum seks personbiler og 70 passasjerer. Et rutetilbud som skal ivareta dagpendlerbehov mellom Sula, Bogøyvær, Mausundvær til Frøya legges inn som opsjon. Rutetilbudet til Halten skal være lik dagens tilbud.