Vannutbygging

Det er et gammelt krav fra beboere på strekningen fra Melandsjø til Hestnes å få kommunal vanntilførsel. Da Hitra kommunes skulle behandle sin hovedplan for vannforsyning i 2015, ble denne utsatt, blant annet for å få utredet mulighetene til å få koblet på dette området, samt Tranvikan.

Uavklart rundt store vannkonsumenter

Nå kommer planen opp til behandling på nytt, uten at den gir et klart svar på når og hvordan disse områdene skal få kommunalt vann. Kapasiteten ved Dolmøy og Fillan vannverk er sprengt, og man venter på avklaringer om hva som vil skje med de to store vannkonsumentene innenfor disse vannverkene: Lerøys slakteri på Dolmøya og Marine Harvests slakteri på Ulvan. Begge oppdrettsselskapene planlegger nye slakterier på Jøsnøya, men ingen har gjort endelige investeringsvedtak.

Utrede alternativ vannkilde

Da teknisk komite behandlet vannplanen sist tirsdag, ba de om at det kjøres en alternativ prosess for å finne ut om Hestnes og de nærliggende grendene kan betjenes fra en annet vannkilde.

- Det er ikke bra at vi skal gå og vente på hva Lerøy bestemmer seg for. Derfor ber vi om at det startes en kartlegging av Liavatnet, som i dag er vannkildet til det private vannverket på Åsmundvåg. Vi vil finne ut om det vatnet også kan brukes som kilde for de områdene som vil inn på den kommunale vannforsyningen, sier Dag Willmann (H), leder i teknisk komite.

- 100 tomter står på vent

Lars Dagfin Hestnes er med i den lokale vannkomiteen på Hestnes, og har jobbet for å få skikkelig vanntilførsel til grenda gjennom mange år. Han fulgte møtet i teknisk komite.

- Det var et positivt møte, og jeg ønsker håp fram mot at vannplanen skal behandles i formannskap og kommunestyre, sier Hestnes.

Han benyttet anledningen under folkemøtet om Ut-Hitras framtid til å ta opp vannproblematikken.

- På strekningen fra Risneset til Hestnes er det fem reguleringsplanen med totalt 100 tomter. Men det blir ikke startet opp bygging i noen av dem, får man er sikret vanntilførsel. Og Hestnes offshore er den eneste større bedrifta på Hitra som ikke har tilgang på kommunalt vann. Det er helt essensielt for aktiviteten på vår del av Hitra at vi nå får dette, sa han.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no