Frøya ble rangert lavest sammenlignet med Snillfjord og Hitra, da Kommunal rapport i forrige uke la frem det årlige kommunebarometeret (se egen sak).

- Hva synes du om resultatene fra kommunebarometeret

- Først og fremst er det veldig skuffende, spesielt når det gjelder skole. Det er bekymringsfullt når det brukes relativt mye ressurser på skole, uten at det blir resultater. Kanskje det burde brukes mer penger, og en revurdering av hvordan de brukes. Skolen får ikke det fokuset den fortjener. Høyre har et ansvar for det, etter fire år i posisjon sammen med Ap. Men det må en tverrpolitisk enighet om bedring i skolen. I den siste budsjettforhandlingen foreslå Høyre å bruke mer penger til skole, men ble nedstemt, sier Espen Håvard Hauan, leder i Frøya Høyre.

Bekymret for kompetansen

- Hvordan mener du pengene bør brukes?

- Jeg er ikke fagperson i skole eller pedagog. Men jeg ville fått gjort en vurdering, kanskje av noen eksternt, for å kunne se problemområdene litt klarere. Vi må finne ut hvor vi er hen, hvor vi skal, og hvilke tiltak som er nødvendig for å komme dit, mener Hauan.

Han er redd for at dårlige skoleresultater kan påvirke de som vurderer å flytte hit.

- Frøya skal være en kommune som tiltrekker seg høykompetent arbeidskraft. Det satses stort på Blått kompetansesenter og på å tiltrekke seg forskere. De vil vi gjerne skal slå seg ned og bo fast her. Men jeg er redd folk som har flyttet hit i senere tid, og folk som vurderer å flytte hit, kommer til å se på disse resultatene når de gjør sin vurdering av om de skal bli. De tenker på oppveksten til sine barn. Derfor er det meget bekymringsverdig, mener Hauan.

Positivt for eldreomsorgen

Selv om han er bekymret for resultatene totalt sett, mener han det er enkelte lyspunkter.

- Eldreomsorgen er i bedring i forhold til i fjor. Der tror jeg også det vil skje positive ting i årene fremover. Mye av problemene har vært tilknyttet sykehjemmet, men der har personalet gjort en kjempejobb, og det er innført Livsglede for eldre. Det er veldig viktig for å øke trivselen. Det skal ikke bare være en oppbevaringsplass for eldre. Men selv om det er en positiv utvikling, så er resultatene fremdeles for dårlig, mener Hauan.

Lokalavisa har også forsøkt å få tak i ordførerne på Hitra og Frøya, og opposisjonsleder på Hitra, for en kommentar om sine respektive kommuner, men har ikke lykkes før avisa gikk i trykken.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no