Det var i fjor høst at Trøndersk kystkompetanse i samarbeid med lokalavisa Hitra-Frøya arrangerte det første Øytreffet for utflytta øyværinger i Trondheim. Målet har vært å vise studenter eller nylig utdanna ungdom hvilke muligheter som finnes i øyregionen.

Fjorårets arrangement ble vellykka, og torsdag kveld ble studenter og andre ungdom i Trondheim invitert på et nytt Øytreff. Mye av fokus var på arbeidslivet og mulighetene der, men også fritidstilbud, skole og barnehagedekning fra kommunen brukes som lokkemiddel for å friste tidligere øyværinger om å komme tilbake.

- Vi lager oss et grunnlag nå, og ser om dette er noe som kan bli en tradisjon, forteller Silje Paulsen i Trøndersk kystkompetanse.

Det var tjue bedrifter som stilte opp med egen stand under Øytreffet.

Fellesskapsfølelsen

Paulsen har hatt hovedansvaret for å arrangere torsdagens treff. De om lag 50 menneskene som møtte opp på Scandic Nidelven fikk foredrag om tilbudene i øykommunene, mingling med tjue bedrifter på stand og minikonsert med Temporary.

- Jeg tror det handler om fellesskapsfølelsen. Vi som har hjertet vårt på Hitra og Frøya vi vet alle hvem hverandre er. Når vi samler folk slik som i kveld kan det hende at noen tenker at de vil hjem igjen, sier Paulsen.

Minikonsert med Temporary.

Ofte nok med en helgetur til byen

Kveldens foredragsholdere ville alle vise de oppmøtte utflytta øyværingene hvorfor de skulle flytte tilbake, med stort engasjement og godord om hjemplassen. Marita Selvåg har selv vært utflytter, men etter flere år i Trondheim endte hun og familien opp med å reise tilbake til Hitra.

- Spesielt det med å ha familien sin nært var en viktig årsak til at vi valgte Hitra. I tillegg er det den flotte naturen, jobbmulighetene og alle de flotte fritidsaktivitetene, sa Selvåg.

Hun og flere av de andre foredragsholderne innrømmer at det er enkelte ting man kan savne hvis man har bodd noen år i en større by.

- Kanskje savner man det urbane litt, men da er det ofte nok med en helgetur til Trondheim, og så er det ekstra godt å komme hjem til Hitra igjen.

- Kan bli litt mye laks

Oppmøte under kveldens Øytreff ser ut til å være nesten like godt som i fjor, men også i år er det en overvekt av hitterværinger. Tre av disse er studentene Mari Sivertsen, Hanna Stub og Silje Eide.

- Vi er vel mest her for å mingle med kjentfolk, og så er det fint å se på hvilke muligheter som finnes hjemme på Hitra. Man vet jo at det finnes mye, men det er fint å få det presentert slik, sier Sivertsen.

Ingen av studentene er helt fremmed for å flytte hjem igjen, men det vil også avhenge av typer jobber man kan søke.

- Akkurat nå er det ikke helt naturlig for meg å finne en jobb knyttet opp til utdanningen min på Hitra, men det kan endre seg etterhvert, sier Stub.

De legger heller ikke sjul på at noe av det urbane livet de opplever i Trondheim eller andre studiebyer er vanskelig å overføre til Hitra og Frøya.

- Og så kan det litt mye laks. I kveld er det utrolig mye fra havbruket her, og det kjenner vi jo til. Vi savner litt å få presentert de andre jobbmulighetene i regionene, sier Stub og Sivertsen.

Får stor mulighet til å bidra

Både frøyaordfører Berit Flåmo og varaordfører Eldbjørg Broholm på Hitra var opptatt av å fortelle at det ikke bare er på jobbmarkedet de jobber med for å være en attraktiv plass for innflyttere.

- Det krever modernisering av kompetansesenter, det krever godt helsevesen og gode barnehager. Og i tillegg trenger vi tilbud på fritiden, som konserter, kino og andre arrangement. Og det har vi jobbet mye med for å få på plass, sa Flåmo.

Broholm er også opptatt av fritidsaktiviteter og understreker at om man flytter tilbake til øyregionen får man en unik mulighet til å bidra, ikke bare i næringslivet og på sin arbeidsplass, men på fritiden.

- Det er flott at dere flytter ut og ser litt mer av verden. Man kan lett bli navlebeskuende om man bare holder seg på ett sted hele livet, men så vil vi gjerne ha dere tilbake. Det er det samme om dere velger Hitra eller Frøya, så lenge dere kommer tilbake til øyregionene. Vi trenger dere, sa Broholm.