Hallgeir Bremnes/THM Invest kjøpte høsten 2013 eiendommen til den gamle ekspedisjonskaia på Rabben, som etter at det ble etablert fritidsklubb i bryggeanlegget, har gått under navnet Rorbua.

Bremnes uttalte til lokalavisa at han kjøpte eiendommen på grunn av beliggenheten, og mulighetene til å etablere småbåthavn. Nå ligger det meste til rette for at man allerede dette året vil få etablert en marina.

Detaljreguleringsplanen for eiendommen har vært ute til høring, og den kan bli stadfestet av Frøya kommunestyre allerede nå i januar.

- Vi vil starte opp med anleggsvirksomhet dagen etter at kommunestyret har gjort vedtak, sier Svein Jarle Midtøy, utviklingsdirektør i THM Invest.

I planen tas det høyde for en marina med inntil 350 småbåtplasser samt liggekaier for større fartøy. I første omgang tar man sikte på å bygge ut til 100 plasser. Salg av båtplasser skal finansiere grunnlagsinvesteringene, og Rabben Marina har nå lagt ut båtplasser for salg.

Frøya kommune har planlagt liggekai for større båter ved Siholmen, og har en søknad om finansiering liggende hos kystdirektoratet. I planprosessen for Rabben har THM Invest spilt inn muligheten for at en slik liggekai kan etableres der.

- Går planen gjennom, så kan det i planområdet gjøres ulike tiltak etter behov. Vi mener at etablering av liggekai der kan bli en langt billigere løsning enn den kommunen har søkt om midler til. Vi har spilt dette inn overfor kommunen, og det blir interessant å se om de ønsker å gå videre med det, sier Svein Jarle Midtøy.

Restene av den gamle ekspedisjonskaia kan bli bygget inn som en del av moloanlegget til den planlagte småbåthavna på Rabben Foto: <137><137>