Havforskningsinstituttet vil vite mer om nisas rolle i økosystemet og utlover en dusør på tusen kroner per eksemplar av småhvalarten.

Selv om nisa er en av de vanligste småhvalartene langs norskekysten, har havforskerne ennå ikke kartlagt artens rolle i kystøkosystemet, altså hvordan den både påvirker og påvirkes av andre arter.

– Det er derfor vi ønsker å få inn niser som har gått på fiskeredskaper og druknet, det være seg på garn eller andre redskaper. Vi ønsker oss hele dyr, fordi vi skal gjøre omfattende undersøkelser av dem for å finne ut hva de spiser, hvordan de påvirkes av miljøgifter, hva som skjer med dem når det oppstår endringer i økosystemet og så videre, sier havforsker Ulf Lindstrøm.

Tidligere kartlegginger har vist at det tas rundt 3.000 niser som bifangst i ulike typer fiske, først og fremst i garn.

Nisen ses oftest i flokker på to til fem individer. Den kan bli opp mot to meter lang og trolig i overkant av 20 år. Navnet er norrønt og betyr «snøftende» etter pustelyden den lager i vannet. I Sverige kalles den for øvrig tumlare, mens danskene har døpt den dansk marsvin.