Ny kommune blir med i samarbeidet mellom Frøya, Hitra og Trondheim