Etter stor misnøye i øyrekka med både nåværende rutetilbud og rutene til det nye opplegget for ferge og kombibåt som settes i drift fra 1. februar, valgte kommunen å bestille en utredning.

Asplan Viak har kartlagt hvilke behov folk i øyrekka har for kollektivtrafikk, og hva som skal til for at man får et tilfredstillende tilbud.

Trafikkrådet i Frøya har fulgt arbeidet tett, og med utgangspunkt i rapporten fra konsulentfirmaet har de utformet en innstilling i ni punkter til endringer i rutetilbudet. Man mener at man med disse endringene kan få til en båt- og fergekorrespondanse som blir til å leve med for folk i hele øyrekka.

Trafikkrådet har representanter fra både nord- og sørværene. Med unntak om ett punkt som går på søndagsrutene sommers tid, står rådet samlet om anbefalingene.

Å kunne tilfredstille folk både nord og sør i øyrekka, har tidligere vist seg å være svært vanskelig når det skal syes sammen båtruter.

- Her har vi fått ett forslag som hele øyrekka ønsker seg. Driftsutvalget har behandlet saken, og stiller seg enstemmig bak innstillinga. Jeg både håper og tror at ett enstemmig kommunestyret vil stille seg bak det på torsdag, sier ordfører Berit Flåmo.

Gjør de det, så blir det opp til fylkeskommunen/Atb å gå gjennom endringsforslagene og eventuelt ta dem inn i det som blir det nye rutetilbudet.

Som hitra-froya.no fortalte i går, mener Sverre Haarstad fra Sørburøya at man kan spare inn cirka 5 millioner kroner ved å ta bort turer froværingene ikke trenger, og i stedet sørge for at de får anløpsted Sistranda.

Ordfører Berit Flåmo vil ikke gå god for Haarstads regnestykke.

- Vi har ikke regnet så nøye på hva som blir billigere eller dyrere ved det nye forslaget, så jeg skal ikke gå god for det regnestykket. Men det har vært en veldig god prosess, der det har vært møter på de forskjellige øyene, og god dialog mellom representantene i trafikkrådet. Der har man vært villige til å ta bort ting som er mindre viktig, for å få til ting som er mer behovsrettet. Nå blir det opp til fylket å regne på, og finne ut om det er mulig å gjennomføre disse endringene. Jeg har trua på at fylket ser mulighetene for å få til dette, sier Berit Flåmo.

Hun mener forslaget om at en del froanturer skal anløpe Sistranda, ikke rokker ved kommunestyrets vedtak om Dyrøya som knutepunkt.

- Dyrøya skal fortsatt være knutepunktet. Men vi ser at det på en del turer med kombibåten kan være formålstjenlig å anløpe Siholmen, sier ordføreren.

Ett av de forslagene som vil få størst betydning for folk i sørværene, er at man får til en pendlerrute med tidligere avganger fra øyrekka, og seinere avganger fra Dyrøya. Og får man gjennomslag for hele endringsforslaget, vil det også bli en korrespondanse med helsebussen som tjener de som bor på øyene utenfor fast-Frøya.