Torleif Skatvold har søkt om dispensasjon til å fradele fire boligtomter på Bogøya.

Bogøyvær er det lokalsamfunnet i øyrekka som har opplevd folkevekst de siste årene, med flere barnefamilier som har bosatt seg.

Søkeren viser til denne positive utviklingen, samtidig som som han også viser til kapitalbehov for å bevare den historiske bygningsmassen på øya.

«Det håpes å få inn kapital med bolig/fritidstomter, samtidig som flere flytter til Bogøyvær».

Fylkesmannen har varslet at han kan komme til å klage, hvis kommunen gir dispensasjon til disse fire boligtomtene.

Fylkesmannen viser til meklingene som var da kommunen vedtok sin kommuneplan i 2006. Da ble det enighet om at bebyggelsen i Bogøyvær skal styres inn mot sundet og eksisterende bebyggelse. Områdene på utsiden av både Bogøya og Smaløya skal holdes fri for bebyggelse og være tilgjengelig for allmen ferdsel. Fylkesmannen fraråder at det gis dispensasjon. Dette slutter både fylkeskommune og sakbehandleren i Frøya kommune seg til.

Saken skal behandles i kommunens forvaltningsutvalg kommende torsdag.