Onsdag kåret Boligprodusentenes Forening, Glava og NorDan «Årets boligprosjekt». Og vinneren ble Snekkerservice Frøya/ Norgeshus med prosjektet Trend, det vil si de fire eneboligene frøyafirmaet har satt opp på Sistranda.

De øvrige nominerte var langt mer spektakulære prosjekter enn disse 121 kvadrat store boligene.

Frode Riiber forteller at han var så sikker på at de ikke kom til å vinne prisen, at han ikke brydde seg om å reise sørover på arrangementet.

- Det var representanter fra Norgeshus til stede da. Men jeg ble veldig overrasket over at vi gikk til topps, etter å ha sett de andre prosjektene som var nominert. Men de la tydeligvis vekt på at vi hadde utviklet et konsept for mindre boliger som kan bygges industrielt til en lav pris, sier Frode Riiber i Snekkerservice Frøya.

Byggene på Sistranda var et pilotprosjekt for Norgeshus, og konseptet utvikles nå videre. Riiber skal bygge seks nye hus på Sistranda som representerere en videreutvikling av det samme konseptet. Det blir også bygget lignende boliger mange andre steder i landet. Riiber tror det blir bygget enda flere hus av denne typen i øyregionen.

- Ja, det tror jeg. Jeg skal ha et møte på Hitra allerede neste uke, så får vi se hva som kommer ut av det, sier Frode Riiber, daglig leder i Snekkerservice Frøya.

Entreprenøren har ennå ikke feiret prisen.

- Nei, feiringa får vi ta i morra, på 17. mai, sier Frode Riiber.

Her er juryens begrunnelse for prisen:

Norge mangler boliger. Hvert år bygges det 10 000 færre boliger enn det befolkningsveksten tilsier.

Høye byggekostnader bremser boligforsyningen. Med konseptboligen «Trend» har Norgeshus utviklet et kostnadseffektivt boligkonsept som tilrettelegger for lavere byggekostnader.

Konseptet innebærer en industralisering av småhusbyggingen. «Trend» er ferdigprosjekter i BIM med alle fag (ARK, RIB, RIE, RIV-ventilasjon, RIV-sanitær). Boligene er uten endringsmulighet for kundene, og medlemmene i Norgeshuskjeden betaler en fastsum for komplett prosjekteringsunderlag.

Gjennomarbeidet prosjekteringsunderlag bidrar til en mer forutsigbar byggeprosess, med færre avklaringer som må gjøres på byggeplass. Boligene er prosjektert for rask bygging (precut og elementer), og det er framforhandlet egne rabattpakker medfaste byggevareleverandører.

Alt dette gjør at konseptboligene kan oppføres til en lavere byggekostnad og med et bedre sluttresultat enn som kan forventesfor tradisjonelle småhusprosjekter hvor mer gjøres som «spesial-søm» og prosjekteringsunderlaget svært sjelden er like gjennomarbeidet og komplett. Salgsprisen for de fire «Trend»-eneboligene på Sistranda var 21 500 kr/m².Boligene er på 121 m² BRA (P-rom).

Konseptboligen «Trend» foreligger i flere varianter, både med skrå himling som «Trend 1″, med flatt tak som «Trend 2″, og med uventilert loftsrom og horisontal himling som «Trend 3″. Norgeshus videreutvikler også konseptmodellen til å omfatte flere boligtyper.

Norgeshus rapporter at 28 konseptboliger er under bygging og at 188 er under planlegging. Konseptboligen «Trend» til Norgeshus adresserer kostnadseffektive og robuste løsninger. Styrken er komplett, BIM-basert prosjekteringsunderlag og tilrettelegging for rasjonell og effektiv produksjon på byggeplass. Overføringsverdien til andre småhusprosjekter er stor.

"Tre Tårn" i Sandnes var en av de mer spektakulære byggeprosjektene som var nominert