Torfinn Stub overtar som leder i Hitra Utmarksråd etter Terje Hårstad. Stub ble valgt under årsmøtet 23. april. Stub takker for tilliten og er ydmyk i forhold til utfordringen det er å ta over etter mangeårig leder Hårstad.

- Jeg har ingen programerklæring å komme med utover å fortelle at jeg vil være opptatt av god, gjensidig kommunikasjon/dialog og et respekt-/tillitsfullt samarbeid mellom aktørene. Det er viktig at enhver blir forstått. Vi har en fantastisk natur, som hele Hitra har et forhold till, sier Stub, som understreker at han er opptatt av å spille med lag med alle aktørene som har interesser i Hitra-naturen.

- Dette er selvfølgelig intet «one man show». Her er det mange å spille på lag med, engasjerte, ressurssterke mennesker med meningers mot, som er opptatt av å bevare og utvikle et bærekraftig naturmangfold, sier Stub.