Mange paroler sitter side omside inne i kommunestyresalen på Hitra. Noen er små, andre litt eldre gjernemed verv eller engasjement for å holde Barman skole som en skole medundervisningstilbud fra første til syvende klassetrinn.

Møtet kan du se direkte ved å følge denne linken

- Jeg vil være på Barman skole, jeg vil ikke til Fillan,sier Sebastian og ser opp på mamma, leder i Barman FAU Naftali Vollan.

- Barna får beskjed om å stå stille i friminuttene

- Vi håper kommunestyret vedtar en 1-7skole på Barman nå i dag. Fordi vi vil at barna våre skal få muligheten til åleke. At de ikke skal få beskjed om å holde seg i ro i friminuttene, så deminste skal få plass. Slik vi får høre at det er på Fillan.

Sier Naftali ogSebastian ser forskrekket opp da argumentet om at barna ikke får rom til å lekekommer på banen.

Ingen kasteballer

Videre bort over stolradene ibakkant av kommunestyret sitter flere med paroler:

Vi er ingen kasteballer, - Barman 1-7 er min hjertesakog vi vil bli hørt!

Ville minne om hvordan situasjonen har endret seg

Ordfører OleLauritz Haugen åpnet sin innledning med å gjøre rede for hvordanskolestrukturen var i 2008, da det ble besluttet å flytte klassetrinnene 5-7 tilFillan. Han understreket at mye har endret seg siden den gang. Befolkningen harvokst og antallet skolebarn har økt sågar som økonomien.

- Vi var da i en situasjon preget av befolkningsnedgang,nedgang i antallet skolebarn og med en økonomi som var vanskelig. Jeg vil at viskal ha det i bakhodet når vi nå skal ta stilling til saken på nytt, sa Haugen.

Så slapp Haugen katta ut av sekken

Så slappHaugen katta ut av sekken som han selv valgte å ordlegge seg og ga allebekreftelse på at han selv var positiv til å føre klassene 5- 7 tilbake enetter en.

- Jeg skal slippe katta ut av sekken og fortelle at jegpersonlig går inn for en slik gradvis tilbakeføring, men jeg vil samtidigpåpeke at jeg har respekt for at andre i mitt eget parti ikke står  inne for samme mening. Selv utgjør jeg bareen av syv og tjue andre i dette kommunestyret, så det kan være spenning igjen isaken likevel, sa Haugen.

Sebastian vil høre til

Sebastian følger nøye med og holderlitt hardere i skiltet hver gang Barman skole blir nevnt. Det er hans skole, hansidentitet og hans tilhørighet. Sebastian vil ikke stå i ro i friminuttene fordidet er for trangt, han vil leke lære og høre til.

- Jeg vil høre til på Barmansier han stille, mens den politiske behandlingen foregår med adskilligkraftigere stemmer.

hitra-froya.no oppdaterer med resultatet fra debatten/avstemminga

Hitra kommunestyre behandler i dag framtidas skolestruktur i Barman.