Med Midgard System har Aqualine forventninger om et rømningssikkert notkonsept. Tester i full skala har pågått siden nyttår hos Salmar, Lerøy og Marine Harvest, forteller selskapet i en pressemelding. Midgard System er et integrert not- og utspilingssystem hvor bunnringen henger direkte i nota. Et nyutviklet vinsjsystem hever og senker hele bunnringen i en operasjon.

- Grundige tester i Havmiljølaboratoriet hos Marintek viste at punktbelastningene på nota ble minimale, selv under harde værforhold. Nå ser vi at testene bekreftes i fullskala, forteller adm. dir. Trond Lysklætt

Aqualines Midgard System er prøvd ut på flere steder siden årsskiftet. Erfaringene fra anlegg hos både Salmar, Lerøy og Marine Harvest viser ifølge Aqualine at belastningene på nota er minimale og uten gnag på not og innfesting.

- Når bunnringen heises opp, heves nota jevnt uten å komme i berøring med løftetau. Ved utspiling blir belastningen lik over hele nota. På en 157 meters stor not har 20 av stavtauene blitt ekstra forsterket for å bære bunnringen, mens ti vinsjer brukes til å heve og senke bunnringen. Vinsjene drives med en enkel generator og ingen løftekraner er nødvendige, forteller produsenten.

- Enklere og tryggere

Aqualine forteller at utprøvingen på anleggene viser at innfestingen av nota til flytekragen får minimal slitasje, selv i hardt vær.

- Undersøkelser av nøtene bekrefter det samme: Fordi nota er jevnt utspent, blir belastning og slitasje minimal.Håndteringen av nota er enklere, raskere og langt tryggere enn før, sier Lysklætt. – Det er ikke lenger nødvendig med kran, så operasjonen kan gå trygt og problemfritt, også i perioder med urolig vær.

Aqualine har allerede satt i gang salg og markedsføring av det nye Midgard System. Selskapet rapporterer om stor anerkjennelse og positive tilbakemeldinger fra oppdrettere.