Kommunestyret møtes i dag fra kl. 10 (torsdag) Møtet kan du følge direkte her på web-tv via lokalavisas nettsider.

FØLG MØTET VIA DENNE LINKEN

Første del av møtet blir en pleie- og omsorgsdebatt. Deretter (anslått kl. 1330-1400) blir de informasjon fra daglig leder i renovasjonsselskapet Hamos.

Deretter går politikerne inn på den ordinære sakslista. Blant sakene som skal behandles i dag er:

* KVALITETSLØFT FRØYA - FOKUSOMRÅDER OG POLITISKE MÅL INSTITUSJON, HJEMMEBASERTE TJENESTER OG BARNE- OG FAMILIETJENESTEN

* MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK

* NYE RETNINGSLINJER FOR FRØYAS KOMMUNALE NÆRINGSFOND

* UT OG HJEM FOR EN 100-LAPP

Hele saklista og dokumentene kan du laste ned her