Det har lenge vært kjent at Marine Harvest ville gå inn og sponse en million kroner til Frøya kultur- og kompetansesenter. Pengegaven utløser en opsjon som gjør at man får bygget det tekniske rommet. Dette rommet skal være «hjernen» i huset, hvor man styrer alt det multimediale som skal tilbys i senteret. I dag signerte Frøya kommune og Marine Harvest avtalen, som til gjengjeld gjør at Marine Harvest vederlagsfritt kan ha tilgang på bruk av arealer, og som gir dem eksponering som en hovedsamarbeidspartner til senteret.

Skal bli ledende på havbruksutdanning

Produksjonssjef Olaf Reppe i Marine Harvest region midt forteller at denne sponsingen er et ledd i noe som ble startet opp for flere år siden.

- Det startet med at vi engasjerte oss mot skolen, for å bedre rekrutteringen til havbruket. Jeg hadde vært på åpen dag på brygga til skolen, og husker at jeg omtalte den som et museum. Marine Harvest ville gjøre noe for at vi skulle få en framtidsretta utdanning. Så fikk vi dratt i gang prosjektet IMH, som skulle jobbe for at midt-Norge ikke bare skal være verdens fremste havbruksregion, men også være ledende innen havbruksutdanning, forteller Reppe

Har oppnådd flere mål allerede

Gjennom IMH ble det listet opp en del mål, hvorav en god del allerede er innfridd: Frøya videregående skole har fått undervisningskonsesjon for oppdrett, og en ny båt som også er tilpassa det man trenger i havbruksutdanningen.

- Så dukket det med nytt skolebygg opp etter hvert, og så kom planene om å bygge skole og kulturhus i lag. Og videre framover planlegges det Blått kompetansesenter. Alt dette er ledd i å gjøre noe med havbruksutdanningen, og rekrutteringen til næringa, sier Reppe.

- Jeg synes det er veldig arti. Her laget man seg en visjon, og satte seg konkrete mål. Nå ser vi at disse kvitteres ut en etter en, utfyller Svein Jarle Midtøy, prosjektdirektør for kultur- og kompetansesenteret.

- For dårlig av fylkeskommunen

Det som Reppe i Marine Harvest ikke er så godt fornøyd med oppe i denne prosessen, er fylkeskommunens rolle.

- Gjennom samarbeidet får de nå en helt ny skole. Men de har hele tida holdt på at dette skal være ett null-prosjekt for dem. Da blir det at alle andre aktører skal ta det store løftet. Det synes jeg er for dårlig. Det er i dag ca 90 personer som tar havbruksutdanning, hvorav en tredel tar det på Frøya. Det er behov for å ha 300 i utdanning. Fylket sier de skal satse på næringa, men det har de ikke gjort ennå. Men jeg får legge til at de jobber med Blått kompetansesenter, og det er positivt, sier Reppe.

- Blir hjernen i huset

Svein Jarle Midtøy forteller at det tekniske rommet skal inneholde harddisker og kringkastere.

- Derfra skal man styre overføring av forelesninger og konserter, man skal styre opplevelsesbiten og det som skal skje teknisk i kinosal og storsal. Det blir selve hjernen i huset som vi får realisert gjennom denne støtten fra Marine Harvest, sier Midtøy.

Frøyarådmann Svanhild Mosebakken er glad for at kommunen har slike støttespillere.

- Vi setter pris på at vi har slike bedrifter nært oss, som stiller opp, og sørger for at vi får en god start på utviklingen av kultur- og kompetansesenteret, sier Svanhild Mosebakken.