Ferske tall fra NAV viser over 12 prosent av øyværingene i arbeidsdyktig alder, er uførepensjonister.

På Hitra er nå 345 personer uførepensjonert. Dette er to flere enn på samme tid i fjor.

Tallene er ganske like for Frøya. Her er det 341 uførepensjonister, noe som er en økning på fem.

For begge kommunene utgjør antall uførepensjonister ca 12 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år.

Lavest i Trondheim

Gjennomsnittstallet for hele fylket er 9,2 prosent. Høyest andel uførepensjonister finnes i Meldal og Rennebu som begge ligger på 15-tallet. I Snillfjord og Bjugn er omlag 14 prosent uførepensjonister.

Det laveste tallet finner vi i Trondheim. Her er "bare" 7,9 prosent uføre. Kommuner som ellers har under 10 prosent uførepensjonister er Midtre Gauldal, Melhus, Skaun, Klæbu og Malvik.