I dag (torsdag 15. januar) skal Frøya kommunestyre møtes. Dagen innledes med en temadebatt om folkehelse. Bolken innledes ved folkehelsekoordinator Kristin Strømskag og representanter fra fylkeskommunen. Det blir både innlegg og gruppearbeid. Innlegg fra talerstolen kan du følge på web-tv via kommunens etter lokalavisas nettsider.

Møtestart er kl. 10

Følg møtet via denne linken (ekstern lenke)

Fra kl. 13.30 bytter møtet tema. Da kommer Ingrid Aune fra Trønderenergi for å gi politikerne en orientering i forkant av selve kommunestyremøtet, som skal behandle en sak om ekstraordinær generalforsamling i Trønderenergi.

Kommunestyret skal i dag behandlet bl.a. disse sakene:

* Bevilgning av penger til helhetlig idrettspark, samt forskuttering av spillemidler for rundløpebane Frøya idrettspark

* Kjøp av grunn, Skarpneset industriområde

* Kommunereformen 2016 - geografisk retningsvalg