- Vi må sikre skiltene ellers kan de blåse på de husene der

foto