Oddrun Englund har kommet seg i orden på kontoret på Næringens hus på Sistranda. Den nye lederen for Frøya næringsforum (tidligere: Frøya nye næringsforening) har de siste syv årene bodd i Trondheim og jobbet i Siva. Før det var hun blant annet kontorsjef for Helge Gåsøs selskaper, styreleder i næringsforeninga og kommunestyrerepresentant for Høyre i Frøya.

- Foreløpig har jeg stort sett jobbet med å skaffe meg oversikten på nytt igjen. Det har skjedd ganske mye på Frøya disse syv årene. Jeg må kjenne litt på pulsen, og hvor det er skoen trykker, sier Oddrun Englund, som nå skal lede næringslivets interesseorganisasjon på Frøya.

Hun har ennå ikke møtt styret i næringsforumet siden hun startet opp, og avventer å komme med noen programerklæringer før hun har gjort det.

- Men det er en del ting som virker åpenbare. Det som skal skje i Sistranda sentrum blir en oppgave. Og framdrifta på lakseveien blir definitivt viktig å jobbe med, sier hun.