Etter all uro og protester rundt det nye rutetilbudet i øyrekka, har fylkesutvalget bestilt et møte «mellom alle aktører (transportører, kommunen, operatør repr. fra velforeninger, næringsliv, AtB og fylkeskommunen), for på den måten finne en beste felles løsning for ruteopplegg og ordninger som vil ivareta folk og næringsliv.»

Fylket har nå satt datoen til 18 juni. Fylkestinget skal ha todagers møte på Frøya 17. og 18. juni, og trafikkmøte blir dermed holdt i etterkant av dette.

- Det er ennå ikke avklart om møtet blir holdt på Frøya eller i øyrekka, opplyser frøyaordfører Berit Flåmo.