Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) gir grønt lys for det som trolig er tidenes største og mest kontroversielle industriutbygging i Trøndelag. Etter flere år med klagebehandling, har departementet nå sagt ja til åtte nye vindparker på Trøndelagskysten, herunder Frøya vindpark og Remmafjellet vindpark i Snillfjord.

Energiselskapene NTE og Trønderenergi samarbeider gjennom selskapet Sarepta om tre av vindparkene som nå får ja.

- Nyheten om dagens endelige vedtak om konsesjoner på Fosen og Frøya, samt 420kV sentralnettslinje til Statnett, er svært gledelig. Dersom lønnsomhet og finansiering kommer på plass, åpner dette for et kjempeløft innen utbygging av vindkraft i Midt-Norge med vidtrekkende industrielle perspektiver, sier styreleder Anne Strømmen Lycke i Sarepta Energi.

Konsesjonene som Sarepta har fått, gjelder Roan, Frøya og Sørmarkfjellet i Osen og Flatanger. – I det videre arbeidet vil vi legge stor vekt på god dialog med disse lokalsamfunnene, sier Anne Strømmen Lycke.

Må avklare lønnsomhet

- Vi arbeider nå med fullt trykk for å avklare alle spørsmål omkring lønnsomhet og finansiering. Det er ingen grunn til å legge skjul på at dette er krevende. Vi snakker om investeringer i størrelsesorden 10 milliarder norske kroner bare for Sarepta.  I disse vurderingene er rammevilkårene avgjørende, sertifikatordningen må fungere, og øvrige rammevilkår som for eksempel selskapsskatt og avskrivninger må være konkurransedyktige sammenlignet med Sverige, sier Lycke.

En eventuell investeringsbeslutning kan tas i 2015, melder selskapene i en pressemelding fredag kveld.

- Dette vil være et stort løft som NTE nok ikke klarer sammen med TrønderEnergi alene. Derfor arbeider vi med å få på plass en robust løsning på eierskap og finansiering, å få inn en ny eier er svært aktuelt. Dersom vi lykkes i satsingen, vil oppsiden være betydelig, ikke minst i form av industrielle ringvirkninger for Trøndelag, sier konsernsjef Christian Stav i NTE.

NVE sa ja i 2012

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga i juni 2012 utbyggerne av Geitfjellet, Svarthammeren og Remmafjellet i Snillfjord samt Frøya vindpark med tilhørende høyspentnett ja. Samtlige prosjekter ble klaget inn til Olje- og energidepartementet.

De åtte parkene det nå er gitt tillatelse for, vil - dersom de blir bygget ut - gi 3,7 milliarder kilowattimer (TWh) fornybar strøm i året, tilsvarende årsforbruket til 180000 husstander. Ifølge adressa.no tilsvarer produksjonen omtrent halvparten av det årlige kraftunderskuddet i Midt-Norge, og kan ifølge ekspertene bidra til å utjevne prisforskjellen mellom Midt-Norge og resten av landet.

Til sammen er det snakk om 450 nye vindmøller.

Frøya vindpark og Remmafjellet vindpark
På Frøya har NVE gitt konsesjon til et område som er betydelig redusert siden forrige søknadsrunde, men møllene vil likevel bli synlige fra store deler av Frøya. Området strekker seg fra Stutvassdalen i øst til Hallaren i vest, hvilket var det sørvestligste feltet i de opprinnelige planene.