- Jeg har Ingvild Nygård (nestleder Røde Kors). De trenger virkelig bøssebærere, meningen er at innsamlingen skal starte allerede i dag, mandag. Bøssebærerne har hele uka på seg, slik at de kan velge akkurat den dagen som passer de best. Røde Kors sitt inntrykk er at folk mer enn gjerne vil gi, så det å ta med seg barna eller andre på en bøssebærertur - det kan oppleves som en fin og viktig ting å gjøre!

Det sier Tove M. Vedal Wold til Hitra-Frøya mandag morgen.

Sist uke tok Vedal Wold fra Bogøya kontakt med lokalavisa og lurte på om vi hadde lyst til å bidra i en lokal innsamlingsaksjon. Som så mange andre har hun sett bildene fra Middelhavet og utviklet ønsket om å hjelpe sårbare mennesker i nød. Nå har Vedal Wolds engasjement ført til at vår lokale Røde Kors-avdeling starter bøsseinnsamling som skal gå til støtte for båtflyktningene, og vi i avisa bidrar gjerne med oppmerksomhet.

Oppfordring til næringsliv og privatpersoner

- Røde Kors har en lokalforening som dekker Hitra og Frøya, så for meg var det naturlig og prøve å få til et samarbeide med Røde Kors. Jeg tok kontakt med Siv-Bente Bekken Øien, som tidligere har hatt verv i Røde Kors. Hun har organisert bøsseinnsamlinger på Frøya tidligere. Ikke overraskende hadde hun tenkt på det samme som meg, og tok kontakt med Røde Kors. De satte umiddelbart i gang med å planlegge en innsamlingsaksjon. Vi trenger mange bøssebærere, sier Vedal Wold.

- Vi oppfordrer både næringslivet og privatpersoner som på ulike måter ønsker å bidra eller sette i gang tiltak for å samle inn penger, om å ta kontakt med enten meg (tove@woldkysttransport.no), eller tipse Hitra-Frøya (post@hitra-froya.no). På den måten får vi skapt mest mulig oppmerksomhet rundt denne viktige saken. Oppmerksomheten vil igjen hjelpe flyktninger, enten de befinner seg i flyktningleirer i nabolandene til Syria, eller de er kommet til Norge, sier Tove M. Vedal Wold, som også tror at slike innsamlingsaksjoner har en positiv ringvirkning på lokalsamfunnet ved at de kan virke samlende. - Og det kan vi kanskje trenge etter en intens valgperiode, smiler hun.

Kåre Hansen

Ta godt imot bøssebærerne

Leder i lokalavdelingen til Røde Kors, Kåre Hansen, er på ferie akkurat nå, men rekker å komme hjem akkurat i tide til aksjonen dras igang.

- Dette vil jeg selvfølgelig ikke gå glipp av. Jeg er klar for å komme hjem og brette opp armene, og jeg håper at folket på Hitra og Frøya vil engasjere seg slik vi er vant til å se det. Enten ved å ta godt i mot bøssebærerne, eller ved å sette i gang andre tiltak for å samle inn penger. Gjerne begge deler, sier Hansen.

- Engasjement smitter!, sier Ingvild Nygård, nestleder i Røde Kors, som gjerne tar imot bøssebærer-henvendelser på mobil 9577 1616. Mens Røde Norge velger én lørdag til bøsseinnsamlingen, vil Hitra og Frøya bruke hele uka. Hitra/Frøya Røde Kors sitt kontonummer er: 4223 06 33384

Ingvild Nygård, nestleder i Frøya Hitra Røde Kors, trenger flere bøssebærere.

- Vi håper at også næringslivet har lyst til å bidra. Vi forventer ikke Petter Stordalen-takter, sier Nygård og ler. - Men gjerne et lite bidrag på Hitra-Frøya Røde Kors sitt lokale kontonummer. Det er alltid spennende å se resultatet i etterkant av en aksjon, så vi foretrekker at dere bruker lokalkontorets kontonummer. Vi vil gjerne at dere også deler engasjementet deres på vår Facebook side. Ta et bilde av deg og din bedrifts innsats. Det er også veldig gøy om skoler, barnehager , klubber og idrettslag engasjerer seg. Det pleier det alltid å bli noen noen rørende historier ut av, sier Ingvild Nygård.

Berømmer initiativene

Leder i Sør-Trøndelag Røde Kors, Marit Sognli Gladsø, har bare lovord å si om de lokale initiativene som er satt i gang over det ganske land.

- Det er fantastisk å se så mye engasjement for å hjelpe mennesker i en sårbar situasjon, slik som innsamlingsaksjonen på Hitra og Frøya. Det er nettopp gjennom å samle inn penger at vi i Røde Kors kan bistå flyktningene raskest mulig, sier hun.

Røde Kors samler inn penger fremfor klær og andre varer, slik at Røde Kors i de berørte landene selv kan bestemme hvor pengene skal gå, basert på ulike behov.

- Det er Røde Kors internasjonalt som delegerer pengene der det er størst behov. Da kommer pengene også rasktests mulig til gode der de trengs mest. Detter er nødvending for å kunne hjelpe flest mulig. Vi oppfordrer derfor folk til å gi penger, sier Sognli Gladsø, som igjen berømmer private initiativ for å hjelpe flyktningene.

Håper på mer hjerterom

Avslutningsvis har Tove M. Vedal Wold også en oppfordring til folk i sin hjemkommune Frøya.

- Alle som har utleieboliger de vil leie ut til flyktninger, bør ta kontakt med kommunen sin. For selv om Frøya har tatt i mot svært få flyktninger, er det bestemt at vi i hvert fall skal ta i mot noen. Personlig håper jeg at politikerne vil vise mer hjerterom enn hva som er gjort de siste årene, slik av vi kan ta i mot flere. Det klarer vi om vi vil! Her har Hitra gjort en langt større innsats og med godt hell. Flytkningene er godt integrert i samfunnet, og kommunen har fått tilbakemeldinger fra innbyggerne om at det er flere som har muligheter for å huse nye flyktninger, sier hun.