Av Tove Cecilie FastingOver 60 sulværinger og tilreisende deltok på festmiddagen i Sula grendehus. Her ble det allsang, musikalsk underholdning ved Sula Musikklag - som ble gjenforent for anledningen, taler, og foredrag om kirkehistorien på Sula ved Johan G.Foss. Det ble servert sodd, laget på dugnad av kvinnene i grendelaget, etterfulgt av kaffe og et storstilt kakebord. Frøya-kunstner Astrid Reppe har malt et bilde av kapellet i anledning jubileet, som ble utstilt i Grendehuset, med anledning til å bestille trykk.

Spenningshistorie

Når Johan G. Foss holder foredrag blir tørre og kjedelige fakta til en spenningshistorie som holder forsamlingen i ånde. Han engasjerte med sin fortellingen om hvordan lokale stormenn langs hele Norgeskysten reiste store kors for å vise at her bodde kristne og siviliserte mennesker. Navnet Korsholmen på Sula vitner om at det i tidligere tider sto et kors her.

- Disse korsene stammer fra før kongenes kristning av Norge, og viser at kristendommen kom hit tidligere enn det de fleste av oss lærte på skolen, fortalte han.

Johan G.Foss engasjerte tilhørerne med historien om kirka på Sula, og ikke minst, mysteriet med kirkekalken.

Stavkirke på Sula

Den første kirka på Sula ble antageligvis bygget på 1400-tallet, noe etter den første kirka på Titran. Sula og Titran var de eneste kirkestedene i det som i dag er Frøya sokn, men Foss minnet om at her nesten ikke bodde folk, da store deler av befolkningen var utryddet etter Svartedauen. Den første kirka var antageligvis en liten og enkel stavkirke, liknende den man kan se på Sverresborg folkemuseum i Trondheim. Flere gjenstander fra denne kirka, blant annet en statue av hellig-Olav er bevart, og befinner seg på Vitenskapsmuseet i Trondheim.

- Den gamle kalken ligger i hvelvet i Frøya kommune. Det er et mysterium hvordan denne havnet på Sula. Den er laget i Flandern, og graveringer på kalken viser helgener som trolig var velkjente i Flandern, men som ikke hadde betydning for kristne her. Den kan ha blitt gitt som gave fra for eksempel utenlandske sjømenn som forliste ved Sula, sa Foss.

Etter at den første kirka på Sula ble revet på 1700-tallet, gikk det altså nesten 200 år før sulværingene igjen fikk et gudshus. Sula kapell, tegnet av Martin Pettersen, ble vigslet i 1925.

Over 60 sulværinger og tilreisende deltok på festmiddag i Sula grendehus for å feire 90 åringen Sula kapell.

Midnattsgudstjeneste

Feiringen lørdag fortsatte med midnattsgudstjeneste ved prost Birger Foseide i Orkdal prosti. Det ble ekstra stemningsfullt ettersom både fyret og gatelysene hadde slokket etter stormen, og mange måtte bruke lommelykt for å lyse opp veien til kirka. Kirka var vakkert pyntet med masse friske blomster og levende lys, noe som bidro til å gjøre denne gudstjenesten til en helt spesiell opplevelse for både prost og menighet.

Primus motor for arrangementet, kirketjener Hege Stordahl-Bekken, hevder at sulværingene ikke ble født med ski på beina, men med en gitar i hånda. Både midnattsgudstjenesten og festgudstjenesten søndag hadde mange sanginnslag. Lørdagskvelden sang Laila Ovesen Kystad solo, mens søndag var det igjen Sula Musikklag som sang.

Tema for Foseides preken var kirken, hvor de viktigste byggesteinene er den enkelte kristne. Gudstjenesten ble avsluttet med nattverd, og etter gudstjenesten ble det servert kirkekaffe.

Sula kapell fyller 90 år i år.