De siste tallene fra NAV viser at det nå er 99 arbeidsledige på Hitra (49) og Frøya (50). Dette utgjør 2 prosent av arbeidsstyrken i øyregionen.

For begge kommunene er dette en økning på 11 personer i forhold til samme tidspunkt i fjor. Prosentvis utgjør økningen 29 prosent.

I Snillfjord er kun 7 personer (1,5 prosent) arbeidsledige.

Ledigheten fortsetter å øke blant ingeniører

Ved utgangen av mai er det 4.089 helt ledige i Sør-Trøndelag. Det tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 141 personer. Ledigheten fortsetter å øke kraftig blant ingeniører i oljerelaterte yrker.

Innen ingeniør- og ikt-fag er det nær en dobling av antall ledige. I overkant av 400 personer i disse fagene står helt uten jobb ved utgangen av mai. Ingeniører innenfor petroleumsfag står for omtrent en tredel av ledigheten i denne yrkesgruppen.

– Det er fortsatt oljeingeniører som merker tilbakegangen i oljesektoren best. Vi ser foreløping ingen tegn til bedring i denne bransjen, men erfaringsmessig er dette yrkesgrupper som relativt raskt finner nytt arbeid. Ingeniører og sivilingeniører er attraktive arbeidstakere i mange bransjer, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Nedgang i ungdomsledigheten

Til tross for en liten økning i den generelle ledigheten sank ledigheten blant ungdom under 25 år med 14 prosent i mai. - Trenden de siste månedene viser at ungdomsledigheten utvikler seg i positiv retning. Ungdom er en prioritert gruppe i NAV og i samarbeid med andre aktører gjøres det mye godt arbeid ute i NAV-kontorene i fylket. Vi tror denne innsatsen kan være en medvirkende årsak til en positiv utvikling i ungdomsledigheten, sier Wigum.

Ledigheten øker kraftig i Midtre Gauldal

Midtre Gauldal er kommunen med høyest ledighet i fylket (3,5%) og i likhet med forrige måned er det her ledigheten øker mest. Ved utgangen av måneden er det 120 helt ledige i kommunen, en økning på 52 prosent fra mai i fjor.

I Rissa er ledigheten nå på 3,4 prosent. Her er det imidlertid en nedgang på 16 prosent fra samme tid i fjor. Alle kommunene i Fosenregionen med unntak av Åfjord hvor ledigheten er stabil, har nedgang i ledigheten.

Roan og Osen har den laveste ledigheten på 0,4 prosent fulgt av nabokommunen Åfjord med 1,1 prosent. I Trondheim er nå 2,6 prosent av arbeidsstyrken tilsvarende 2 641 personer, helt uten jobb. Ledigheten i Trondheim har økt med 7 prosent fra i fjor.

Justert for sesongsvingninger  er ledigheten i Sør-Trøndelag på 2,6 prosent for syvende måned på rad.