1,9 prosent av arbeidsstyrken på Hitra og Frøya er nå arbeidsledig, viser de siste tallene fra NAV.

På Hitra går 44 personer ledige, mens 46 står uten fast arbeid på Frøya.

Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, innebærer dette en økning på åtte personer på Hitra, mens Frøya har en person mindre i arbeidsledighetskøen.

Fylket

I september er det 4.248 helt ledige i Sør-Trøndelag, en økning på 276 personer fra samme måned i fjor. Selv om ledigheten øker er stillingstilgangen hittil i år på samme nivå som i fjor.

Andel ledige av arbeidsstyrken er i Sør-Trøndelag på 2,6 prosent. Legger vi til andelen arbeidssøkere i arbeidsrettede tiltak har vi en bruttoledighet på 2,9 prosent. Snittet for landet ligger på 2,9 prosent.

Synkende ledighet i elleve kommuner

Ledigheten synker mest i Rennebu. Her er det 48 prosent færre ledige i september, og kommunen har nå en ledighet på 1,1 prosent.

Det er Roan som har fylkets laveste ledighet med 0,8 prosent. Deretter følger Åfjord, Osen og Rennebu, alle med 1,1 prosent ledige.

Den høyeste ledigheten har Rissa, hvor 161 personer er helt uten jobb. Dette tilsvarer 4,9 prosent av arbeidsstyrken. I forhold til samme måned i fjor har ledigheten falt med 16 prosent i Rissa.

I Trondheim er det 2 739 helt ledige, som utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning fra fjoråret på 242 personer, tilsvarende 10 prosent.

Etter å ha holdt seg stabil på 2,6 prosent ledige de siste elleve månedene, har den sesongjusterte ledigheten nå steget til 2,7 prosent.

Stabil stillingstilgang

Stillingstilgangen i 2015 er på samme nivå som i fjor.

– Mens antallet stillinger i år har gått noe ned innen konkuranseutsatte næringer som industri, butikk- og salgsarbeid samt ingeniør- og ikt-fag, ser vi en god økning i antall utlyste stillinger innen yrker som ofte befinner seg i offentlig sektor. Det gjelder spesielt undervisning og helse, pleie og omsorg, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.