De siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det mangler bare noen få hundre før vi er 10.000 øyværinger.

Folketallet har så langt år økt både på Hitra og Frøya - og aller mest på Frøya.

Frøya

Ved utgangen av 3.kvartal var det registrert 4.913 frøyværinger. Dette er 114 flere enn ved årsskiftet. Folkeveksten skyldes et fødelsoverskudd på 16 (42 fødte og 26 døde) samt en netto tilflytting på 98 (260 har hittil i år flyttet til Frøya, mens 162 har forlatt kommunen).

Hitra

Også Hitra har både fødselsoverskudd og flere tilflyttere enn utflyttere. 38 nye hitterværinger har kommet til verden i løpet av årets første ni måneder, mens 33 har dødd. Dette gir et fødselsoverskudd på fem.

261 personer har flyttet til kommunen, mens 214 har flyttet den andre veien. Dermed er folketallet på Hitra nå oppe i 4.674, noe som er 52 flere enn ved årsskiftet.

Snillfjord

Snillfjord har forsatt i underkant av 1000 innbyggere. 966 personer har nå Snillfjord som heimkommune, noe som er 12 færre enn ved siste årsskifte. Kommunen hadde et fødselsoverskudd på 5. Men 44 forlot kommunen, samtidig som bare 4 flyttet hit.