På dagens landsmøte i Politiets Fellesforbund ble både forbundsleder Sigve Bolstad og forbundsnestleder Unn Alma Skatvold gjenvalgt for en ny to års periode. Det opplyser forbundet på sine nettsider.

Skatvold, som opprinnelig er fra Fillan, har fungert som nestleder i forbundet siden mai 2013, da tidligere forbundsleder Arne Johannesen gikk av. Sigve Bolstad ble da valgt som ny leder av poltiforbundet.

Lokalavisa intervjuet Skatvold da hun gikk inn i nestleder-rollen. Da fortalte hun tar med seg noen elementer fra hjemstedet Hitra inn i jobben, og at det er viktig å ha et politi som er der for folket.

- Det er en fordel å ha bakgrunn fra en ytterkant for jeg er opptatt av at man skal ha det samme polititilbudet, samme hvor folk bor. Vi skal ha et godt forankret lokalt politi, samme om man bor på Titran eller i Oslo, oppsummerte nestlederen.