Sigbjørn Larsen har nå aksjemajoriteten i Suma Næring As etter at han kjøpte Frøya kommunes aksjer i selskapet for vel 150.000 kroner.

SUMA ble stiftet som et kommunalt selskap i 1987, med formål å bl.a  bygge vei mellom Sula og Mausund. Mange år senere er det fortsatt ikke veiforbindelse mellom øyene utenfor fast-Frøya.

- Samfunnsøkonomisk lønnsomt

Den tidligere ordføreren sier han nå vil gjøre et siste forsøk på å realisere planene.

-Riktig nok ser jeg for meg at vi for å redusere kostnadene, ikke kan bygge vei på hele strekningen mellom Sula og Mausund (alternativ 1).

- Derfor satser vi nå på alternativ 2, som innebærer vei fra Lomsøya ved Sula og til Pålen ved Mausund. Det betyr at vi riktignok fortsatt må ha to ferjeleier. Men ferja slipper da den lange turen til Sula. Dette gir igjen muligheter for langt hyppigere avganger.

Sigbjørn Larsen mener dette prosjektet kan være samfunnsmessig lønnsomt.

Han mener derfor det nå er nødvendig å utrede hva prosjektet vil koste, og deretter få beregnet den samfunnsøkonomiske siden ved saken.

- Har jeg rett i mine antagelser, vil det være fornuftig å bygge vei fra Sula i retning Mausund slik at vi kan legge bort dagens ”steinalderløsning” når det gjelder kommunikasjon til og fra øyrekka.

- Øyrekka er framtida

- Hvorfor er det viktig å forbedre forbindelsen til og fra øyrekka?

- Øyrekka er framtida. Jeg påstår at Frøyas framtid ligger i havet. I dag er fast-Frøya nærmest omringet av havbruksanlegg. Skal vi utvikle oss videre, må vi ut i havet. Og ute i øyrekka har vi stor plass og uante muligheter. Men skal vi klare å utnytte disse mulighetene, må vi legge forholdene til rette for dette, sier en engasjert Sigbjørn Larsen.

Dersom hverken altenativ en eller to lar seg realisere, frykter han det blir alternativ 3.

- Og alternativ 3 er?

– Fraflytting!

Alternativ 2