Kommunetesten

Det viser Forbrukerrådets Kommunetesten 2016, som ble presentert denne uka. Kommunene har blitt målt på informasjon og service, og ikke kvalitet og innhold i selve tjenesten. Testene er gjort i alt åtte ganger siden 2005.

Tar man med et vektet snitt av Forbrukerrådets tester i perioden 2005–2016, scorer våre kommuner lavt. Trondheim kommer best ut i Sør-Trøndelag, og Frøya kommer dårligst ut i vårt fylke, og er helt nede på 404. plass på landsbasis. Også Hitra og Snillfjord inntar plassering i nedre deler av fylkes-oversikten.

Isolerer man for den siste undersøkelsen nå i 2016, ser ting lysere ut for Frøya kommune. Frøya er nå oppe på 10. plass av 25 kommuner i fylket, mens Hitra tar 22. plassen med en gjennomsnitts-score som er lavere enn forrige måling (2013).

Kommunenes servicegrad er målt på en rekke underkategorier. Siden ikke alle kategoriene er målt i alle årene, er det noe vanskelig å sammenligne direkte år mot år. Og derfor blir også totalscoren påvirket av om en kategori er målt eller ikke. Men her er funnene Forbrukerrådet har gjort for kommunene våre (Se hele Sør-Trøndelag nederst i artikkelen):

Underkategoriene Frøya

For Frøyas del utgjør svært høy score (100) på informasjonstjenester (faktaopplysninger og kontaktinfo) en betydelig del av totalscoren. Det samme gjør høy info- og servicegrad innen pleie og omsorg (hjemmehjelp. Sykehjem ikke målt) med en score på 96. Sosiale tjenester scorer også relativt høyt med 70 poeng og tekniske tjenester (55 poeng). Da står det svakere til, ifølge Forbrukerrådet, med info- og servicenivået innen for barn og skole (kun 10 poeng, men her er kun SFO målt, ikke skole og barnehage). Fritid/kultur oppnår også kun 20 poeng.

Totalt har Forbrukerrådet satt Frøya-scoren til 55,5 poeng, som er praktisk talt akkurat på fylkessnittet for Sør-Trøndelag i 2016.

Underkategoriene Hitra

Hitra kommune fikk "hard medfart" i målinga i 2013 for underkategorien informasjonstjenester. Nå er denne løftet fra 0 poeng til 100 poeng (full score) i 2016. Pleie og omsorg scorer også fortsatt høyt med 74 poeng (hjemmehjelp 74, sykehjem ikke målt denne gangen). Info- og servicegraden i kommunehelsetjenesten scorer også høyt (71 poeng).

Barn og skole faller derimot kraftig (10 poeng, barnehage og skole ikke målt. Her scoret barnehage høyt i 2013, og dette kan forklare mye av fallet på rankinga). Fritid og kultur faller også mye fra 89 til 20 poeng (Idrett går fra 89 til ikke målt, Kultur går fra ikke målt til 20 poeng), Sosiale tjenester gis 30 poeng og tekniske tjenester gis totalt 36 poeng (byggesak (55), vann/avløp/renovasjon 35, energi 0))

Totalt har Forbrukerrådet satt Hitra-scoren til 45,3 poeng, som er godt under fylkessnittet (56 poeng) for Sør-Trøndelag i 2016. Landsgjennomsnittet er 55.

- De største leverer best

- Testene viser at det er en klar sammenheng mellom folketall og hvor godt kommunene leverer, mener Forbrukerrådet og viser til at alle de 50 dårligste kommunene har under 10 000 innbyggere, og blant de 25 beste er det kun to kommuner med under 10 000 innbyggere.

- Forbrukerrådet har testet landets kommuner en rekke ganger siden 2005, og tendensen er klar; store kommuner leverer i all hovedsak best kvalitet på service og informasjon, skriver Forbrukerrådet i meldinga som følger presentasjonen

– Innbyggerne skal kunne forvente at kommunen leverer på så grunnleggende tjenester som de vi har testet. Dessverre har svært mange kommuner langt igjen før vi er fornøyde med den servicen og informasjonen de gir, sier fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet.

Asker er en soleklar vinner i Norge, fremfor unntaket Vinje, som med sine 3700 innbyggere leverer gode resultater hvert år.

– Asker har forstått viktigheten av å jobbe systematisk i møte med innbyggerne. Kommunene har hevdet seg i toppen uansett hva de er blitt testet på siden 2005, sier Vie.

– Samtidig er det også noen mindre kommuner som kommer godt ut, og som understreker at det er mulig å levere kvalitet, så lenge man har en kultur for å ta service og informasjon på alvor.

Dette kjennetegner kommunene som lykkes

Forbrukerrådet har tidligere sett på hva som kjennetegner kommuner som lykkes.

- Her er det mye som bør være til inspirasjon for andre kommuner. Gjennomgående viser disse at de har en bevisst holdning til hvordan de kan levere god service. Denne holdningen er gjerne forankret i hele organisasjonen, ikke minst i ledelsen.

Kommunene har også fokus på tilgjengelighet, og tilbyr gjerne «en dør inn», for eksempel med servicetorg eller «åpent rådhus». Tankegangen går også igjen i kommunens digitale satsing.

Fylkeslista

Sør-Trøndelag, kommunetesten 2016: (Plassering Norge, Plassering fylket, kommunenavn, poeng)

2016:

1: Oppdal 73.6, 2: Selbu 71.4, 3: Trondheim 71.0, 4: Tydal 70.1 5: Meldal 69.0, 6: Rissa 67.1, 7: Agdenes 64.2, 8: Hemne 63.8, 9: Malvik 57.5, 10: Frøya 55.5, 11: Klæbu 54.9, 12: Orkdal 54.5, 13: Osen 54.0, 14: Snillfjord 53.0, 15: Skaun 52.2, 16: Røros 51.7, 17: Melhus 50.8, 18: Bjugn 49.6, 19: Ørland 48.8, 20: Holtålen 48.6, 21: Rennebu 48.3, 22: Hitra 45.3, 23: Roan 43.9, 24: Åfjord 43.2, 25: Midtre Gauldal 37.2

950 50 030 Bjorn@hitra-froya.no