Ordfører Ole. L. Haugen i Hitra har bedt rådmannen om å sette igang et arbeid som skal munne ut i en handlingsplan og beredskapsplan mot seksuelle overgrep mot barn. Bakgrunnen er også at ordføreren har mottatt en slik oppfordring fra organisasjonen Redd Barna.

- Med de stadige nye overgrep som blir avdekket i vårt land, og med den mediaoppmerksomheten det betimelig nok har fått, så tar jeg den mottatte oppfordring på stort alvor. Derfor ber jeg rådmannen om snarlig å iverksette et arbeid for å få utarbeidet slike planer, og bringe dem fram for politisk behandling i oppvekstkomiteen og deretter kommunestyret, skriver ordføreren.

Skremmende mange barn opplever overgrep og voksne gjør ikke nok for å beskytte dem, skriver Redd Barna.

- Seksuelle overgrep mot barn er et stort samfunnsproblem. Vi vet at mange barn som utsettes for overgrep synes det er vanskelig å fortelle det til noen. Voksne må på banen og vise at de tar ansvar, skriver organisasjonen, som har trappet opp innsatsen for å gi voksne den kunnskapen de trenger.

- De må vite at seksuelle overgrep skjer i mye større omfang enn de tror. Og de må forstå at det skjer overalt, også i sine omgivelser. Det skal ikke lenger være lov å skyve problemene under teppet – seksuelle overgrep mot barn angår hver enkelt av oss, og i kampen mot overgrep har vi alle en viktig rolle å spille. Gjennom kampanjen skal folk flest forstå og erkjenne at seksuelle overgrep mot barn skjer oftere, nærmere og er mer skadelig enn man tror, uttaler Redd Barna.