Roman Lund og Ask Lindal fra Hitra er av nominasjonskomiteen foreslått på Miljøpartiet De Grønne Sør-Trøndelag sin stortingsliste. Roman er satt opp på 6.plass, og Ask på 12.plass.

Gjertrud Berg fra Orkdal er innstilt på førsteplass for De Grønne.

- Mine politiske ambisjoner er å få muligheten til å jobbe fram vårt politiske budskap i nasjonal politikk. Å vri Norge over til et fornybarsamfunn krever at vi gjennomfører grønn politikk i hele landet, og mitt fokus blir å vise at De Grønne ikke er et byparti, et ensaksparti eller et parti for de mest engasjerte innen miljø, men for alle, sier Gjertrud Berg.

Hun mener både by og distrikt må omstilles.

- Og denne jobben må begynne nå. Sør- Trøndelag er et fylke som er rikt på naturressurser, variert bosetning med både storby og distrikt, og spisskompetanse innen teknologi og forskning som har stor betydning for at landet skal klare omstillingen til et fornybarsamfunn, mener Berg.

Bak henne følger fylkestingsrepresentant Tore Dyrendahl fra Rissa og Line Ingebrigtsen Fjørstad, bystyrerepresentant i Trondheim. Nominasjonsmøtet avholdes 14. januar.

Nominasjonskomiteens innstilling på stortingsliste for MDG Sør-Trøndelag 2017

1 Gjertrud Berg, Orkdal (1970)

2 Tore Dyrendahl, Rissa (1990)

3 Line Ingebrigtsen Fjørstad, Trondheim (1993)

4 Ola Lund Renolen, Trondheim (1964)

5 Heidi Steine, Malvik (1956)

6 Roman Lund, Hitra (1962)

7 Mette Bjørnsdatter Hafskjold, Trondheim (1985)

8 Magne Njåstad, Trondheim (1962)

9 Bente Aina Ingebrigtsen, Trondheim (1953)

10 Jo-Kristian Stræte Røttereng, Trondheim (1986)

11 Anette Nistad, Trondheim (1985)

12 Ask Lindal, Trondheim/Hitra (1994)

13 Mona Størdal, Agdenes (1974)

14 Mari Vold, Orkdal/Trondheim (1991)

15 Mari Rui Heiniger, Oppdal (1984)

16 Jonas Skare Hammeren, Melhus (1997)