Tirsdag kl. 13 møtes Hitra kommunestyre.

Møtet kan du følge direkte på web-tv her (ekstern lenke)

Møtet innledes med en presentasjon fra produksjonsdirektør Frode Arntsen i Lerøy Midt AS om ny fabrikk og nye planer.

Blant sakene som skal til behandling er:

* Økonomirapportering

* Renovering av Fillan gamle barnehage - søknad om tilleggsbevilgning

* Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

* Samarbeid mot svart økonomi - strategiske grep for å hindre arbeidslivskriminalitet ved offentlige anskaffelser

* Organisering av barnevern på kommunenivå. Vurdering av eventuelt klientutvalg

* Høring - effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder - Trøndelag politidistrikt

* Vedrørende skole og fremtiden Snillfjord/Hitra