Statssekretær Roy Angelvik (Frp) i Nærings- og Fiskeridepartementet har merket seg kystordførernes utålmodighet når det gjelder å få tilført penger gjennom Havbruksfondet. Nå sier Angelvik gjennom Hitra-Frøya:

- Penger kommer!

- Det føles mer urettferdig for hver dag som går

Tidligere i dag fortalte Hitra-Frøya om ordførerne Asle Schrøder (Sp)  fra Steigen kommune og Ole L. Haugen (Ap) fra Hitra kommune; begge verter for private havbruksselskaper som håver inn store penger på oppdrett i deres områder. Og felles for begge kommunene; de venter på utbetalinger fra Havbruksfondet.

I 2015 falt forslaget om en arealavgift for havbruksbedriftene ut, men ble i stedet erstattet av et havbruksfond. Dette fondet skal fylles av penger fra salget av nye laksekonsesjoner. Men det har ikke vært noen tilvekst i oppdrettsnæringa siden da, og dermed er det heller ikke delt ut penger via Havbruksfondet. Det er kystkommunene svært lite fornøyd med.

– Det er svært beklagelig. I dag er det sånn at private aktører høster milliarder og blir milliardærer knyttet til at de har eksklusive rettigheter i fjordene våre. Det føles mer urettferdig for hver dag som går, sier Haugen til NRK. Hans kollega i Steigen kommune, Asle Schrøder, føler det på samme måte.

Vanskelig å skulle si noe om størrelsen på pengene

Statssekretær Angelvik sier han har forståelse for kommunenes utålmodighet.

​- Jeg mener det er viktig at kommuner som er vertskap for oppdrettsnæringen får igjen for jobben de gjør med tilrettelegging, og jeg har forståelse for at kommunene er utålmodige nå. Det er imidlertid viktig at den veksten som tildeles er miljømessig forsvarlig, og kommunenes inntekter er en av grunnene til at regjeringen prioriterer arbeidet med å få på plass vekstsystemet. Det nye systemet for vekst i lakse- og ørretoppdrett blir utformet slik at det vil legge til rette for en vekst som anses som miljømessig forsvarlig, og regjeringen tar sikte på å gjennomføre en vekstvurdering i 2017, sier Angelvik.

Statssektretæren fra Hitra mener det er vanskelig å skulle si noe om størrelsen på pengene som skal fordeles gjennom havbruksfondet, fordi størrelsen på inntektene fra det nye vekstsystemet avhenger av flere usikre forhold.

- For eksempel vet vi i dag ikke hvilken miljøstatus det vil være i de ulike produksjonsområdene, og størrelsen på vederlaget som innbetales for tildelt vekst er heller ikke kjent. Det er imidlertid allerede nå noen inntekter å fordele. Fiskeridirektoratet skal innen kort tid utbetale midlene fra prøveordningen med variabel tillatt biomasse, og inntektene fra tilbudet om 5 % kapasitetsøkning ( frist for å tegne seg går ut i dag, så antallet og hvem vet vi ikke ennå) mot strenge miljøvilkår skal også fordeles gjennom havbruksfondet i 2017, sier Angelvik.