Formannskapet har utnevnt nye møtefullmektiger for perioden 2017-2020.

Møtefullmektiger kan møte på vegne av en part i konfliktrådet, og representere vedkommendes interesser.

Disse ble valgt til møtefullmektiger:

1. Dagfinn Herskedal, 7246 Sandstad

2. Edel Myhren, Hitterveien 428, 7250 Melandsjø

3. Oddvar Johannes Olsen, Porshaugen 7, 7240 Hitra