I dagens papiravis går fiskarlagsleder Arild Holmen hardt ut mot rådmann Ole Henrik Fjørstad, som han mener har lurt dem til å tro atnaustprosjektet ville få prioritet, og bli startet opp igjen til høsten.

I et oppslag på nettstedet Frøya.no i ettermiddag er rådmann Ole Henrik Fjørstad opprørt over dagens sak i Hitra-Frøyas papiravis. Han er provosert over Holmens påstander, og lokalavisas vinkling. Samtidig antyder han at naustprosjektet ikke er godt nok fundert:

«Det er ikke bare å skaffe en båt og si vi trenger mere penger til å dra ut og fiske. Satt på spissen har slike opplegg vært opprettet for å «bli kvitt» brysomme elever med adferdsproblemer og som bråker i timene. Jeg syns tanken om Naustprosjektet er flott jeg, men da holder det ikke med å skaffe en båt og noe fiskeutstyr. Det blir aldri godkjent.»

Har provosert gründerne

Om rådmannen har latt seg provosere av fiskarlagslederen og lokalavisa, så har han med dette utsagnet provosert naustprosjektets gründere:

- Vi ble veldig provosert, sier Torbjørn Reppe.

- Før vi sluttet, leverte vi fra oss et solid fundert opplegg til skolen. Vi hadde gått gjennom hele kunnskapsløftet, fag for fag, og trinn for trinn. Og så hadde vi tatt ut læringsmål som var aktuelle å ta inn i naustprosjektet. Å si at man bare skal skaffe en båt og noe fiskeutstyr, er en utrolig provoserende påstand fra rådmannen. Han river jo ned alt arbeidet vi har lagt ned, sier Torbjørn Reppe.

Han forteller at han allerede har vært i kontakt med rådmannen, og at han har lovet å dementere dette.

Redd prosjektet dør ut

Naustprosjektets grundere er oppriktig lei seg for at naustprosjektet ikke er tatt videre.

- Hvis man ikke får i gang naustprosjektet nå, så er jeg redd det dør ut. Jeg er skuffet og veldig lei meg over at kommunen ikke viser større eierskap.

Ordene kommer fra Ansgar Antonsen, som sammen med Torbjørn Reppe dro i gang naustprosjektet i sin tid. Også han hadde håpet at prosjektet kom i gang igjen til skolestart i høst.

Prosjektet startet opp i det små ved Sistranda skole i 1999. Under grunnskolens uke tok Ansgar Antonsen og Torbjørn Reppe med seg noen av de mest skoleleie elevene for å pusse opp et naust som skolen disponerte. De opplevde at ungdommene blomstret opp, samtidig som de lærte mer enn på skolebenken. Dette ble til naustprosjektet, som de neste årene fikk mye oppmerksomhet, tælstipend og som elevbedrift vant de førstepris for sine produkter.

Konseptet med å legge inn basisfag i praktisk maritimt arbeid ga beviselige resultater, ved for eksempel at en rekke skoletrøtte elever fikk trua på å ta maritim utdanning, og nå har de sertifikatene som skal til for å føre båter.

- Høsten er den beste tida

Verken Ansgar Antonsen eller Torbjørn Reppe jobber lenger i skoleverket, og de siste tre årene har prosjektet ligget nede. Sist vinter ble det tatt initiativ til å få det opp igjen, nå med Frøya videregående som samarbeidspartner. Men i forrige uke kunne lokalavisa fortelle at Sistrandaskole ikke vil kunne ha det i drift fra skolestart. I tirsdagens avis går fiskarlagsleder Arild Holmen hardt ut mot rådmannen, som han mener lovde at prosjektet skulle få midlene som trengtes.

Ansgar Antonsen synes det er veldig uheldig hvis man ikke klarer å komme i gang når skoleåret starter i høst.

- Da går man glipp av den beste tida. På høsten kan man kombinere læring og trivsel, og gjøre elevene inspirert. Hvis man må starte opp på den kalde årstida, er ikke det så heldig, sier Ansgar Antonsen.

- Ikke verdig en fiskerikommune

Antonsen føler han sterkt eierskap til prosjektet, men som pensjonist hadde han sett for seg at skole og kommune også hadde kjent det samme eierskapet, og ført arbeidet videre.

- Jeg tenker jo også på «Flafi», båten som vi fikk fra Marine Harvest. Nå er jeg gjort kjent med at den ligger på Sula, og ikke er sjødyktig. Jeg føler det blir respektløst overfor næringslivet, som har støttet opp omprosjektet på så mange vis. Det er ikke verdig en fiskerikommune som Frøya at den ikke klarer å ta vare på båten og det som ble etablert, sier Ansgar Antonsen.

Videregående stiller båt

Men det er ikke manglende båt som hindrer naustprosjektet å komme i gang. Frøya videregående har lovet å stille både båt og bryggefasiliteter.

- Vi stiller båt til disposisjon, og har sagt at man kan bruke brygga vår. Det eneste vi ikke kan stille med, er lærerkrefter, sier rektor Bjørnar Johansen ved Frøya videregående skole, som legger til at det er veldig beklagelig hvis ikke prosjektet kommer i gang.

- Ikke fornøyd med svarene

Varaordfører Martin Nilsen (H) tok i siste kommunestyremøte opp spørsmålet om naustprosjektet, men synes ikke rådmannen ga noe tilfredstillende svar.

- Det er faktisk andre gangen jeg har stilt spørsmålet. Jeg er fortsatt ikke fornøyd med svarene, sier Nilsen.

Han viser til at kommunestyret bevilget 1,5 millioner kroner til «tidlig innsats».

- Vi spesifiserte ikke hva pengene skulle brukes til, men jeg så jo for meg at deler av disse kunne gå til naustprosjektet, sier Nilsen.

I tirsdagens HF sier rådmannen at han hadde drevet «høyttenking» om at deler av disse midlene kunne brukes på naustprosjektet, men at han selv ikke  har vært med i arbeidet med å fordele midlene.

Har vært bra for Frøya

Nilsen mener naustprosjektet har så mange positive sider ved seg at det bør komme i gang igjen.

- Jeg husker jo reportasjen i Hitra-Frøya i vinter. Og jeg har snakket med mange som bekrefter det samme: naustprosjektet har vært bra forFrøya. Det er jo slikt det er behov for nå. Vi har jo også «kjør for livet» og en del andre lignende tiltak, som retter seg mot de som har behov for å lære på andre måter enn den tradisjonelle. Det som er ekstra viktig med naustprosjektet, er jo at det kan knyttes opp mot utviklingen av et blått kompetansesenter.