Onsdag møtte Jo Skjelstad fra rekrutteringsfirmaet Visindi formannskapet på Frøya. Her hadde han først en gjennomgang av prosessen så langt, før han i lukket møte gikk gjennom alle de 17 søkerne til rådmannsjobben.

Han forklarte først hvorfor såpass mange som 11 av de 17 søkerne er unntatt offentlighet. En god del av søkerne var det Visindi som hadde kontaktet.

Av forskjellige grunner, blant på grunn at de nettopp hadde begynt i nye jobber, var flere skeptiske til å flagge for sine arbeidsgivere at de søkte. De var oppfordret til å levere en enkel søknad, og be om konfindensialitet. Dermed kunne de bli med i en første vurdering.

- Hvis formannskapet nå vurderer deres kandidatur som meget aktuelt, vil deres navn bli med på en utvidet søkerliste som vi skal utarbeide. De som ikke blir vurdert som aktuelle, har da sjansen til å trekke seg før denne blir offentliggjort, forklarte Jo Skjelstad fra Visindi.

Både Hitra-Frøya og Kommunal rapport har bedt om merinnsyn i søkerlista.

Begge de to interne søkerne, Beathe Sandvik Meland og Knut Arne Strømøy, ble intervjuet av Skjelstad og et samlet formannskap sist onsdag.

Skjelstad argumenterte først for hvorfor interne kandidater bør intervjues, uansett om de regnes som aktuelle for jobben eller ikke.

- Det er små forhold, og i stedet for at de går og lurer på hvor de står i prosessen, og at «intervjuene» tar på gangen i kommunehuset, er det greit at de tas inn til et formelt intervju, sa Skjelstad fra Visindi.

Formannskapet har satt av dagene 21. og 22. mai til å intervjue de øvrige kandidatene.

- Formannskapet har gitt signal om hvilke eksterne kandidater de ønsker å intervjue. Det er snakk om fire-fem søkere, sier Jo Skjelstad til hitra-froya.no.