- Fiskeriministeren har sagt ja til å komme. Hun skal holde innlegg, men også delta på selve seminaret, forteller Bjørnar Johansen, rektor ved Frøya videregående.

Samtidig med kongebesøket fjerde juni planlegger fylkeskommunen et større seminar på Frøya. Tema er utviklingen av de blå næringene fram mot 2050. Der vil planene for blått kompetansesenter på Frøya få sin naturlige plass.

Til en faglig formiddag er cirka 200 deltakere invitert. I tillegg til fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen kommer det mange fra det politiske og administrative lederskapet i fylkeskommunen, flere av oppdrettskonsernene stiller med sine toppledere, og både HIST og NTNU blir representert ved henholdsvis rektor og prorektor. I tillegg vil en hel rekke bedriftsledere fra øyregionen delta.

I tirsdagens papirutgave/Pdf av Hitra-Frøya kan du lese om den positive framdrifta i arbeidet med å få etablert Blått kompetansesenter på Frøya