Direktør i StiftelsenNor-Fishing, Ola Eriksen opplyser at det i år var hele 19 meget kvalifisertesøkere til årets innovasjonspris. Normalt peker juryen ut 3 kandidater tilfinalen, men på grunn av de mange og spennende prosjektene har juryen bedtstyret i Stiftelse om å få peke ut 4 jevnbyrdige kandidater.

Juryen, som også i år har bestått av Kjell Maroni fraFiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond, Jan Birger Jørgensen,Assisterende Generalsekretær i Norges Fiskarlag og Oddvar Staulen,seniorrådgiver i Innovasjon Norge, kan fortelle at flere av søkerne har sendtinn prosjekter som handler om bekjempelse av lus på laks, fortrinnsvis utenbruk av kjemikalier. Videre er det også tydelig at sikkerhet mot rømming avfisk fra oppdrettsanlegg er utfordringer som både næringen ogleverandørindustrien er opptatt av å løse.

Årets finalekandidater:

Beck Engineering AS fra Oslo har utviklet et system som benytter kamerasyn, programvare oglaser som skånsomt fjerner lakselus på fisken i merdene. Systemet kan ogsåautomatisk telle antall lakselus i anlegget.

Aqualine AS  har et nyutviklet merdsystem «Aqualine Midgard System» somer vesentlig sikrere mot fiskerømming, og som har gjort store fremskritt forgenerelt å bedre HMS forholdene på oppdrettsanleggene. Systemet gir også nyemuligheter for oppdrett på spesielt værharde lokaliteter.

Marel HF fra Nørresundby i Danmark har stått for utvikling av en pakkelinje somautomatisk kutter fastvektporsjoner og robot som plasserer fiskestykkene iemballasjen. Systemet vil redusere arbeidskostnadene i forhold til manuelleoperasjoner med 20 %.

Trust Fish Ingenieria fra Puerto Varas i Chile har utviklet et miljømessig viktig system somhåndterer død fisk i settefiskanlegg. Fisken kvernes og ensileres i tank forderetter å bli tørket ved hjelp av radiobølger. Vekten reduseres med 80 % ogsluttproduktet kan benyttes som proteinkilde eller gjødsel.

Vinneren av Aqua Nor Innovasjonspris på 100.000,-kroner, diplom og et bilde kåres på messens åpningsdag, 13. august.