- Vi har fått vite at det er rundt 40 søkere, som er veldig bra. I utgangpunktet har vi ti studieplasser, mulig vi kan få det opp i16. Begge kommunene har i hvert fall signalisert ønske om det, sier Dag Willmann ved Frøya og Hitra Ressurssenter.

Som lokalavisa fortalte i vinter, utlyste Høyskolen i Sør-Trøndelag (Hist) en 3-årig bachelor sykepleierstudie basert i Hitra, Frøya og Snillfjord. Det er økonomisk bistand fra Hitra og Frøya kommuner som gjør at høyskolen er i stand til å gjennomføre sykepleier-utdanninga lokalt i øyregionen.

Den store søkermassen kan tyde på at behovet virkelig er tilstede, mener Willmann.

Høyner utdanningsnivået

- Tall fra Fylkesmannen viser at vår region har litt lavere utdanningsnivå enn en del andre regioner, så her er det avdekket et behov. Og når så fantastisk mange søker, er det også et ønske der ute om å høyne utdanningsnivået, sier Willmann, som er takknemlig for at kommunene har vist så sterk interesse for å få istand den desentraliserte utdanninga.

- Dette hadde ikke blitt noe av, hadde ikke kommunene vært positive. Det var bare Hitra og Frøya kommuner i fylket som var villig til å bli med på dette opplegget sammen med Hist, og derfor er det også bare vår region som nå får dette tilbudet, sier Willmann.

Søknadsfristen var 15. april. Hvem av de 40 søkerne som får tildelt plass, blir avgjort etter ordinære opptakskriterier. Willmann har ikke helt oversikt over hvordan søkerne fordeler seg på kommunene, men har fått tilbakemelding fra skolen om at de er fra Hitra, Frøya og Snillfjord.

- Utdanningen må komme til studentene

Hitra-ordfører Ole L.Haugen ønsker samarbeidet med HIST om desentral bachelor i sykepleie i øyregionen velkommen, og sier at  HIST og kommunene står sammen om å sikre øyregionen kompetanse for å møte utfordringene i helsetjenesten framover.

- Jeg tror dette bare er starten på en utvikling der utdanningene i langt større grad «må komme til» studentene. Bruk denne unike muligheten til å skaffe deg en etterspurt og framtidsrettet utdannelse, mens du bor og eventuelt arbeider her hjemme i øyregionen, sa Haugen til lokalavisa i vinter.

Videokonferanse

Studiet er et fulltids studie og vil rent praktisk foregå på videokonferanse til en av de videregående skolene i øyregionen.

- Hvilken skole vil avgjøres ut i fra praktiske hensyn og hvor deltakerne er bosatt, sier Dag Willmann, som gjennom Frøya og Hitra Ressurssenter vil være stedlig praktisk tilrettelegger. Begge skolene har de fasilitetene og utstyret som skal til, påpeker Willmann. Studiet vil starte opp fra høsten i år.

Selv om det meste av studiet vil foregå via videokonferanse, er det verdt å merke seg at studentene likevel må være forberedt på å pendle fra hjemstedet for å gjennomføre obligatoriske praksisstudier for eksempel i somatiske sykehus eller i psykisk helsearbeid. Høgskolen anbefaler heller ikke praksisstudier ved egen arbeidsplass.